Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

23 mei 2018

Groter bereik binnenstad met wijzigingen Pendelbus

De Pendelbus die nu nog rijdt tussen Westerhaven, Akerkhof en Zuiderdiep gaat binnenkort meer bestemmingen aan doen in de binnenstad. De Pendelbus is een pilot van twee jaar. Nu het eerste jaar er op zit wil het college vanaf september een halfjaar lang een uitgebreidere route gaan rijden en daarna een periode gaan werken met opstappunten op afroep. Zo wil het college meer zicht krijgen op de vraag of en hoe alternatief vervoer in de binnenstad een meerwaarde heeft.

Vanaf september dit jaar rijdt de Pendelbus, behalve langs de Westerhaven en de Akerk, ook door via de Noorderhaven richting de Grote Markt en maakt zo een grotere lus. Daarmee wordt gehoor gegeven aan een veelgehoorde wens om de route van de Pendelbus te vergroten. Voor WMO-pashouders en Stadjerspashouders blijft de bus gratis. Voor alle anderen gaat, vanwege het grotere bereik, de prijs omhoog naar ‚ā¨ 1,-.

Om zoveel mogelijk ervaring op te doen wil het college daarna, vanaf februari 2019 starten met een experiment om vanaf een aantal opstappunten op afroep te rijden. Momenteel rijdt de pendelbus een vaste route, vaak zonder passagiers. In dit experiment komen er verspreid over de binnenstad opstappunten. Een reiziger kan dan bellen voor vervoer. Het komende halfjaar wordt dit verder uitgewerkt.

De pilot is primair bedoeld om ervaring op te doen met vervoer voor busreizigers voor wie grotere loopafstanden in de binnenstad mogelijk een probleem vormen. Uit evaluatie van het eerste jaar van de pilot blijkt dat het gebruik van de pendelbus beperkt is; ruim 200 passagiers per week. Ongeveer de helft daarvan geeft aan moeite te hebben met grotere loopafstanden in de binnenstad.

Door de twee experimenten uit te voeren kan worden bepaald wat het beste werkt. Een definitief besluit over het alternatief vervoer en de toekomst van de Pendelbus volgt dan in de loop van 2019.

De afgelopen periode is ook gekeken naar het aantal instappers in het reguliere openbaar vervoer op de westelijke centrumhaltes in de periode januari-april 2018. Uit monitoring blijkt dat het aantal opstappers op de stadslijnen is toegenomen, terwijl het aantal instappers op streekbussen afnam. Dit is een meer algemene trend die ook elders waarneembaar is.