Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

07 april 2021

in uitvoering: tijdelijke inrichting bushaltes Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep

Begin april is gestart met de werkzaamheden rond de tijdelijke inrichting van de bushaltes op het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte Kattendiep. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Eerst wordt het stuk tussen de Herestraat en de Gelkingestraat aan de noordzijde van het Gedempte Zuiderdiep aangepakt. Daarna is de zuidzijde van het Gedempte Zuiderdiep aan het de beurt. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep. De laatste werkzaamheden vinden begin 2023 plaats aan de noordzijde van het Gedempte Zuiderdiep tussen de Gelkingestraat en de Oosterstraat.

Aanpassingen op het Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep

Vanaf 17 juli rijden er geen bussen meer over de Grote Markt. De verwachting is dat het aantal passagiers dat op het Gedempte Zuiderdiep in- en uitstapt hierdoor flink zal toenemen. Om het halteren van de bussen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, is er een aantal aanpassingen nodig op het Gedempte Zuiderdiep en Gedempte Kattendiep. Zo worden de huidige haltes op het Gedempte Zuiderdiep vergroot, zodat er voldoende ruimte is voor de bussen om te halteren en voor passagiers om veilig in- en uit te stappen. Ook zijn er overloopperrons aangelegd, waar passagiers kunnen uitstappen als de haltes bezet zijn. Het instappen gebeurt vervolgens wel bij de halte. Ten slotte worden er op het Gedempte Kattendiep extra bushaltes aangelegd, om het aantal in- en uitstappende passagiers te spreiden.

Tijdelijke herinrichting
De aanpassingen zijn van tijdelijke aard. Voor het gebied van de Kattenbrug tot aan de Kleine der A wordt namelijk nog een visie ontwikkeld voor een definitieve inrichting. De verwachting is dat dit nog zo’n 4 a 5 jaar duurt.

Verplaatsen bomen Kattendiep
Begin april is ook een aantal bomen aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe bushaltes. De bomen gaan eerst een tijdje naar een depot om verzorgd te worden, waarna ze op een andere plek in de omgeving worden teruggebracht. Bij de haltes komt nieuw groen in grote potten. Deze potten worden in de loop van 2022 geplaatst.

Meer weten over de tijdelijke herinrichting van het Gedempte Zuiderdiep en het Gedempte Kattendiep? Klik dan hier.