Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

14 januari 2020

in uitvoering: werkzaamheden oude kijk in 't jatstraat

Enexis Netbeheer vervangt de gasleiding in het voetpad van de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd om het gasnet betrouwbaarder en toekomstbestendig te maken. Aannemer A.Hak voert de werkzaamheden uit in opdracht van Enexis Netbeheer.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Aan de Oude Kijk in ‘t Jatstraat wordt aan de even en oneven kant de gasleiding vervangen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd op werkdagen van 7:00 tot circa 16:30 uur. Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een grondzuiger. Dit zorgt voor een schone werkomgeving.De werkzaamheden in de 2e fase (van huisnummers 57 t/m 21) start op 20 januari en duurt tot 21 februari 2020 ; de 3e fase (van huisnummers 48 t/m 22) start op dinsdag 4 februari en duurt voort tot 28 februari 2020.

De fases 4 t/m 7 volgen in het voorjaar.

Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgezet voor autoverkeer middels duidelijke bebording. De straat blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.