Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

08 september 2021

Informatiefolder voor taxibranche

De gemeente Groningen is bezig met de herinrichting van de Grote Markt. Het plein komt er in de toekomst heel anders uit te zien. Het wordt een hoogwaardig verblijfsgebied, waar de voetganger op één staat.

De ‘nieuwe’ Grote Markt wordt dus vooral ingericht op voetgangers. Dit heeft ook een uitwerking op de rest van het verkeer. Zo komen er nieuwe routes voor fietsers en rijden er vanaf eind 2021 geen bussen meer langs de Grote Markt. Stadsdistributie blijft gedurende de venstertijden mogelijk om te laden en te lossen, maar buiten de venstertijden is er geen gemotoriseerd verkeer meer toegestaan. Voor gebruikers met een WMO-regeling wordt gewerkt aan een ontheffingsregeling.

De veranderingen in de gehele verkeerssituatie op en rond de Grote Markt betekent ook iets voor de taxi’s. De Grote Markt is na de herinrichting namelijk niet meer toegankelijk voor taxi’s. De huidige taxistandplaatsen komen dan ook te vervallen en worden verplaatst naar een nieuwe locatie buiten het voetgangersgebied. Hiervoor zijn de meest geschikte alternatieven in beeld gebracht. In deze folder vindt u meer informatie over de nieuwe locaties en een planning van het project.

Waar komen de nieuwe taxistandplaatsen?

De gemeente Groningen werkt aan een visie waarbij in de toekomst een groot gedeelte van de binnenstad mogelijk voetgangersgebied wordt. Voor de Grote Markt en de omliggende straten zijn we dat momenteel aan het uitwerken. Het mogelijke voetgangersgebied is op de kaart hieronder in het geel weergegeven.

In het voetgangersgebied is buiten de venstertijden geen gemotoriseerd verkeer toegestaan. Voor de nieuwe taxistandplaatsen hebben we daarom gekeken naar een locatie aan de rand van het voetgangersgebied, welke gedurende de hele dag bruikbaar is. Ook hebben we gekeken naar de zichtbaarheid en vindbaarheid van de locatie. Op dit moment zijn er twee mogelijke locaties in beeld. Deze locaties bevinden zich in de omgeving van de Kreupelstraat/ Kwinkenplein en aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze locaties inderdaad het meest geschikt zijn.

Planning

2020:

  • Gesprekken met de stad over wensen voor Grote Markt (sept. 2020)
  • Programma van Eisen (richtlijnen ontwerp) opgesteld (okt. 2020)
  • Richtlijnen ontwerp Grote Markt door raad vastgesteld (dec. 2020)

2021:

  • Ontwerpbureau gaat aan de slag met de uitwerking van het ontwerp (febr. – aug. 2021)
  • College geeft concept-inrichtingsplan vrij (sept. 2021)
  • Stad kan reageren op het concept-inrichtingsplan (sept. 2021)
  • Raad neemt besluit over het definitieve ontwerp (dec. 2021)

2022:

  • Bussen en taxi’s gaan van Grote Markt (jan. 2022)
  • Werkzaamheden op het plein gaan van start (maart 2022)

2023:

  • Oplevering ‘nieuwe’ Grote Markt


Hoe komt de ‘nieuwe’ Grote Markt eruit te zien?

De gehele Grote Markt krijgt een nieuwe bestrating, van gevel tot gevel, met een subtiel onderscheid in kleur, textuur of formaat van de steen. Hierdoor voelt het plein weer meer aan als één geheel.
Daarnaast moet de nieuwe inrichting ervoor zorgen dat het plein toegankelijker wordt voor fietsers en voetgangers. Een plek waar het fijn is om elkaar te ontmoeten en waar het prettig is om te verblijven. Met openbare- en commerciële zitmogelijkheden, speelelementen en groen. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden om water en kunst een plek te geven op het plein.

Impressie concept-inrichtingsplan Grote Markt (september 2021)

Proces

In december 2020 is het Programma van Eisen (PvE) voor de Grote Markt door de gemeenteraad vastgesteld. Het PvE bevat een overzicht van eisen waaraan het plein moet voldoen en vormt de basis voor het concept-inrichtingsplan dat nu is vrijgegeven. Het najaar van 2021 wordt gebruikt om het concept-inrichtingsplan te bespreken met inwoners en belanghebbenden en om de puntjes op de i in het ontwerp te zetten. Het definitieve ontwerp wordt naar verwachting aan het eind van dit jaar (2021) aan de gemeenteraad voorgelegd. Als alles dan volgens plan verloopt, vinden de eerste werkzaamheden in de eerste helft van 2022 plaats en is de ‘nieuwe’ Grote Markt in 2023 klaar.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het verplaatsen van de taxistandplaatsen, de mogelijke nieuwe locaties of de herinrichting van de Grote Markt in het algemeen? Dan kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) gemeente Groningen, telefoon 14050, of via de mail: binnenstad@groningen.nl.

Bekijk de informatiefolder hier.