Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

03 september 2021

Westersingel heringericht vanaf eind september

De Westersingel wordt binnenkort heringericht, vanaf het kruispunt met de Aweg tot de Bleekerstraat. Er zijn verschillende redenen die dit wenselijk hebben gemaakt. Zo is gebleken dat het busverkeer te veel trillingen met zich meebrengt. Daarom worden straks onder het trottoir trillingsschermen in de weg geplaatst die die overlast voor de aangrenzende panden verminderen. De rijbaan zal daarmee in verband iets worden versmald. Om de parkeeroverlast te verminderen en tegelijkertijd de oversteekbaarheid te verbeteren, wordt de parkeerverbodszone vergroot. Er komt ook extra ruimte voor groen. Ook komen er mogelijkheden om fietsen te parkeren op het trottoir. Een laad- en losplek aan de westzijde wordt opgeheven; die aan de oostzijde blijft bestaan. De weg wordt ingericht als een 30 km/uur zone (verblijfsgebied). De fietsstroken inclusief markering aan weerszijden van de Westersingel worden daarom verwijderd. Met de herinrichting wordt het verblijfskarakter ter plaatse versterkt en de verkeersituatie naar verwachting veiliger. Over het ontwerp is overleg gevoerd met de omwonenden. Aannemer Broekema start -naar verwachting- eind september/begin oktober met de werkzaamheden.