Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

25 juni 2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kattenbrug ter inzage

De gemeente is van plan om een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van de Kattenbrug. Hiervoor is al eerder een omgevingsvergunning verleend, maar de Raad van State heeft geoordeeld dat die niet volledig was. Het gebruiken van de brug door verkeer was volgens de Raad van State in strijd met het geldende bestemmingsplan. Met deze nieuwe omgevingsvergunning wil de gemeente regelen dat in de toekomst ook van de brug gebruik gemaakt mag worden door verkeer. Daartoe is nu een ontwerpbesluit vergunning opgesteld. Dit ligt tot en met 5 augustus 2021 ter inzage. U kunt hierop reageren. Dat heet een zienswijze. Daarna beoordeelt de gemeente de zienswijzen en neemt zij een definitief besluit. Tegen dit definitieve besluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de rechtbank. Het ontwerpbesluit, inclusief bijlagen, ligt ook fysiek ter inzage bij het Loket Bouwen en Wonen (Harm Buiterplein 1). Voor het kunnen inzien van deze stukken moet u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen met 14050. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Bussen tijdelijk via Kruising Gedempte Kattendiep-Schuitendiep

In de periode van 5 juli tot 16 augustus wordt de kruising Gedempte Kattendiep – Schuitendiep tijdelijk weer open gesteld voor uitsluitend bussen. Dit hangt samen met gelijktijdige werkzaamheden in het noordoostelijk deel van de binnenstad waardoor busverkeer een andere route moet nemen. Hiervoor worden in de komende periode diverse voorzorgsmaatregelen getroffen en werkzaamheden uitgevoerd. Naast asfalteringswerk worden ook afscheidingen geplaatst die er voor moeten zorgen dat deze openstelling verkeersveilig plaatsvindt. We plaatsen ter plekke verkeerslichten, aangezien de bussen niet tegelijkertijd de bocht kunnen nemen. Het Schuitendiep vanaf de Poelebrug richting de Steentilbrug blijft voor alle verkeer afgesloten.