Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

04 juni 2021

Vervolg vergunningverlening en werkzaamheden Kattenbrug

Zoals aangekondigd is de gemeente weer gestart met de werkzaamheden die vergunningsvrij kunnen worden uitgevoerd. Het betreft onder andere werk aan het riool. Ook hebben we aangekondigd twee nieuwe omgevingsvergunningen aan te gaan vragen om het werk aan de Kattenbrug zelf te mogen vervolgen. Inmiddels is één daarvan opnieuw aangevraagd. Hiermee kunnen wij de constructieve delen van de landhoofden van de Kattenbrug realiseren. Deze vergunning is woensdag 2 juni verleend. De werkzaamheden die hiermee zijn vergund passen volledig binnen de geldende bestemmingsplannen. Aanstaande maandag wordt dan ook gestart met de betonwerkzaamheden hiervoor, enige voorbereidende werkzaamheden al voor het weekeinde. Met de werkzaamheden, volgend uit deze vergunning, doen we er alles aan om de periode van overlast rondom de Kattenbrug zo klein mogelijk te laten zijn en verdere verkeershinder tot een minimum te beperken. De omgeving is geïnformeerd met deze brief.

U kunt tegen deze omgevingsvergunning (het besluit) bezwaar maken op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken, een samenvatting hebben we hier opgenomen. Het besluit wordt door ons gepubliceerd ophttps://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen.

Hier vindt u het geanonimiseerde besluit omgevingsvergunning Kattenburg, verleend op 2 juni 2021. Als u de bij het besluit behorende stukken willen ontvangen, kunt u contact opnemen met het Loket Bouwen en Wonen via loketbouwenenwonen@groningen.nl of door te bellen met het algemene nummer 14 050. De publicatie in het gemeenteblad over de omgevingsvergunning vindt u hier.