Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

23 december 2021

Raad keurt inrichtingsplan Grote Markt goed

Gisteravond heeft de gemeenteraad met ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe plannen voor de Grote Markt. Op het plein komt een mix van commerciële- en openbare zitplekken, speelplekken, een waterbassin en meer groen. De toevoeging van groen is met name terug te zien in een groep van zo’n 25 bomen aan de oostzijde van het plein.

Aan de vaststelling van het inrichtingsplan is een lang traject voorafgegaan. Zo is er sinds 2016 met grote regelmaat gesproken met belanghebbenden, omwonenden en bezoekers. Dit heeft geleid tot een Programma van Eisen (PvE) dat in januari 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het PvE zijn alle eisen verzameld waaraan het nieuwe plein zou moeten voldoen.

Het PvE is vervolgens uitgewerkt in een concept-inrichtingsplan, dat in september 2021 door het college van B&W is vrijgegeven. Hierna zijn er weer gesprekken gevoerd met inwoners en belanghebbenden en zijn in het ontwerp de puntjes op de i gezet. Dit definitieve ontwerp is nu door de gemeenteraad goedgekeurd.

De werkzaamheden starten waarschijnlijk na de Meikermis in 2022. De ‘nieuwe’ Grote Markt moet in 2023 klaar zijn.

Lees hier het inrichtingsplan of bekijk hier de samenvatting.