Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

11 juni 2023

Studenten Hanzehogeschool monitoren het Damsterplein (english below)

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben onderzoek gedaan naar beleving, warmte en wateropvang op het Damsterplein. De studenten adviseren om in de herinrichting van het gebied te proberen om meer schaduwoppervlak op/rond het plein te realiseren en om de zuidzijde van het plein aantrekkelijker in te richten voor passanten, gezien het hier lang koel blijft. Op het gebied van water adviseren zij om te kijken of water meer kans kan krijgen om op het dak van de parkeergarage te infiltreren.

Beleving
Er is veel verkeer rond het plein en er wordt vaak hard gereden. Hierdoor voelt het plein niet echt verwelkomend. Rond de lunchtijd werd het plein wel gebruikt door onder andere medewerkers van een nabijgelegen kantoor. De trap van het Damsterplein biedt tussen de middag een zitplek die relatief koel is. Met name ondernemers aan de zuidkant zien mogelijkheden om meer te doen met het plein.

Hitte
De beperkte bomen en planten op het plein zorgen voor enige verkoeling. Met name de plantenbakken warmen gedurende de dag erg op. Namelijk meer dan 60 graden Celsius.

De lichtere stenen op het plein warmen minder op dan de donkere stenen. Het verschil is gemiddeld over de dag circa 5 graden.

Water
Uit infiltratiemetingen blijkt dat de grond om de boomcirkels zo dicht is dat hier (bijna) geen infiltratie optreed. De stenen op het Damsterplein zijn zodoende verdicht dat het water niet door de steen, maar via de voegen het plein afloopt richting de straten. Water blijkt daardoor bijna niet tot de ondergrond te kunnen stromen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hanze University of Applied Sciences students monitor Damsterplein

Students from the Hanze University of Applied Sciences in Groningen have conducted research into the perception, heat and water collection on Damsterplein. In redesigning the area, the students advise trying to create more shaded areas on/around the square and to make the south side of the square more attractive for passers-by, as it stays cool here for a long time. In the field of water, they advise to see whether water can have a greater chance of infiltrating the roof of the parking garage.

Experience
There is a lot of traffic around the square and the speed is often high. As a result, the square does not feel very welcoming. Around lunchtime, the square was used by, among others, employees of a nearby office. The stairs of the Damsterplein offer a place to sit at lunchtime that is relatively cool. Entrepreneurs on the south side in particular see opportunities to do more with the square.

Heat
The limited trees and plants on the square provide some cooling. The planters in particular heat up very much during the day. Namely more than 60 degrees Celsius.

The lighter stones in the square heat up less than the darker stones. The difference is on average about 5 degrees over the day.

Water
Infiltration measurements show that the soil around the tree circles is so dense that (almost) no infiltration occurs here. The stones on the Damsterplein are compacted in such a way that the water does not drain through the stone, but through the joints of the square towards the streets. As a result, water appears to be almost unable to flow to the subsoil.