Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

09 oktober 2020

Tweede proeftuin Grote Markt toont voorlopige structuurschets

Op 14 en 15 oktober vindt de tweede proeftuin Grote Markt plaats. Centraal staan dan de beleving van het plein en de verblijfskwaliteit. Het college van B&W toont in dat kader alvast een aantal schetsen en plattegronden. Deze geven richting aan de discussie die B&W nu met het publiek wil voeren.
Eind dit jaar mondt een en ander uit in een Programma van Eisen dat aan de raad wordt voorgelegd. Op basis daarvan zal volgend jaar dan een concreet ontwerp voor de Grote Markt worden gemaakt. Vanaf eind 2021 zou de schop dan vervolgens de grond in kunnen.

De structuurschets gaat uit van een Grote Markt die ook de noordzijde en het Waagplein omvat. Aan de randen van het plein zijn gemengde zones mogelijk waarin zitgelegenheid, spelen en groen hun plek kunnen krijgen. Tussen de gevels en deze gemengde zones komen dan stoepen en riepes (wandelzones). Ondanks de grote hoeveelheid ondergrondse kabels en leidingen is het mogelijk om een aantal beeldbepalende bomen te planten die schaduw en verkoeling bieden. Ook is er aandacht voor verkoelend water op het plein. Door vooral de randen in te vullen, blijft er midden op het plein volop ruimte voor evenementen. Fietsverkeer lijkt in noord-zuid-richting en dan in tweerichtingsverkeer goed mogelijk zowel via de Oosterstraat en de Gelkingestraat. Voor het oost-west fietsverkeer lijkt de route via de Rode Weeshuisstraat en het Kwinkenplein overdag een goed alternatief voor de dan drukke noordzijde van de Grote Markt.

De beelden en plattegronden van de structuurschets zijn vanaf vandaag ook ook online te bekijken via de website jouwgrotemarkt.groningen.nl. Geïnteresseerden kunnen ook daar meepraten en hun reactie geven.

Gemengde zones met groen en beter zicht op fietsverkeer

Op 14 en 15 oktober is de tweede proeftuin, onderdeel van de totstandkoming van de definitieve structuurschets. Er wordt geëxperimenteerd met een ‘gemengde zone’ aan de noordwand van het plein. Daarin is een combinatie te zien van zitplekken, spelen en groen. Op de Grote Markt komen ook grote panelen te staan die bezoekers informeren over de eerste ruwe ideeën – een ‘structuurschets’ – voor de toekomstige situatie op het plein. Bezoekers kunnen ter plaatse hun reactie geven. Uiteraard met ruime aandacht voor coronamaatregelen.

Tijdens de twee proeftuindagen is de straat aan de noordwand van de Grote Markt (tussen de Oude Ebbingestraat en de Kreupelstraat) gesloten voor (fiets)verkeer tussen 08.00 en 20.00 uur. Het verkeer wordt dan omgeleid via het Kwinkenplein. Dit geldt ook voor laad-en losverkeer en taxi’s.

Programma van Eisen
De informatie de uiteindelijk met de proeftuinen is opgehaald, neemt het college mee bij het opstellen van het Programma van Eisen. Dit is nog geen ontwerp, maar een document dat aangeeft waaraan het toekomstig ontwerp zal moeten voldoen.

De komende jaren gaat de gemeente Groningen aan de slag met de herinrichting van de Grote Markt. Dit is onderdeel van binnenstadsaanpak ruimte voor jou. Om te bepalen hoe de herinrichting van de Grote Markt er precies uit komt te zien, organiseert de gemeente onder andere een aantal proeftuindagen. De eerste proeftuin vond plaats in augustus. Er is toen onder meer geëxperimenteerd met verschillende fietsroutes over het plein, de Oosterstraat en de Gelkingestraat.

Voor meer informatie over de aanpak van de Grote Markt kunt u terecht op de website jouwgrotemarkt.groningen.nl. Meer informatie over de aanpak van de binnenstad vindt u op ruimtevoorjou.groningen.nl. Hier kun je de eerste ideeën en schetsen voor de Grote Markt al inzien. Dit filmpje bevat een toelichting bij deze eerste schetsen en ideeën.