Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

20 februari 2019

Werkzaamheden A-kwartier / Hoge der A

Werkzaamheden A-kwartier

Dit jaar vinden op verschillende plekken in het A-kwartier wegwerkzaamheden plaats. Het betreft het Hoge der A, Visserstraat, De Laan, de beide Ellebogen, Turftorenstraat, Oude Kijk in ’t Jatstraat, Vijfde Drift/Gasthuisstraat en Uurwerkersgang. Meestal gaat het om vervangen van kabels en leidingen, waarna herstrating/herinrichting volgt.

Begin maart wordt gestart met herinrichtings-werken aan het Hoge der A. Eerder zijn daar reeds waar nodig de kabels en leidingen vervangen. Nu gaat het verwijdering van de huidige granietkeien die zullen worden vervangen door afgevlakte granietkeien in de rijbaan en het vervangen van de gele steentjes in de voetpaden. Het werk duurt tot 22 juli 2019.

In andere straten in het A-kwartier zullen in de loop van 2019 ook werkzaamheden starten. Doorgaans voeren eerst de nutsbedrijven (Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen) werkzaamheden uit om ondergronds de kabels en leidingen te vervangen. In de meeste straten volgt de gemeente aansluitend met het opnieuw bestraten. De gemeente heeft samen met Enexis Netbeheer en Waterbedrijf Groningen medio februari een folder in de buurt verspreid. Daarin staat de planning waar en wat in het A-kwartier gebeurt in 2019.

Eind februari is er een inloopavond voor bewoners/ondernemers van het Hoge der A over de aanstaande werkzaamheden bij hen voor de deur. Zij zijn daarover geïnformeerd. Meer informatie over de met de raad afgesproken werkzaamheden staat in bijgaand raadsvoorstel uit 2018: https://groningen.raadsinformatie.nl/document/6302994/1/Herinrichting_Binenstad-West___Akerkhof_en_flankerende_maatregelen .