Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

31 augustus 2016

Aanpak Diepenring van start - onderhoud en aanpassing wegprofiel

In november starten werkzaamheden aan de Diepenring.

Het gaat in eerste instantie vooral om aanpassing van het wegprofiel, zoals die eerder in de Visie Diepenring door de gemeenteraad is vastgesteld: één rijstrook met een breed fietspad ernaast. Door nog dit jaar te beginnen met de werkzaamheden aan de rijbaan van de Diepenring, zal de doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg gewaarborgd blijven.

Samenhang met planning ombouw Ring Zuid

Het gaat om beide zijden van het deel tussen Ebbingebrug en Steentilbrug (met uitzondering van de binnenzijde deel Gedempte Kattendiep-Steentilbrug) en om de buitenzijde van het deel Ebbingebrug-Kijk in ’t Jatbrug. Groot onderhoud aan de Diepenring is hard nodig. Vanuit diverse onderhoudsprogramma’s is nu geld beschikbaar om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Het moment van de aanstaande aanpak van de Diepenring hangt nauw samen met de ombouw van de Ring Zuid die in de loop van 2017 start. Deze werkzaamheden leveren dan extra verkeersdrukte op in delen van de Diepenring.

Aanpassing wegprofiel

Met de voorliggende werkzaamheden krijgt ook de weg een ander profiel. In plaats van twee rijstroken zonder fietspad komt er straks een wegprofiel van één rijstrook met daarnaast een breed fietspad van rood asfalt en daar waar mogelijk een breder voetpad. Dit is overeenkomstig de Visie Diepenring die in 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Gelijktijdig met het onderhoud aan de weg zal de gemeente ook de huisaansluitingen voor het riool laten vervangen. Het hoofdriool zelf is al eerder vernieuwd zonder dat de straat daarvoor is opgebroken.

Parkeren Diepenring later aangepakt

Andere aanpassingen aan de Diepenring zijn op dit moment nog niet meegenomen. Dit betreft onder andere de algehele inrichting van de kadestrook langs het water. Ook het hoe en waar parkeren aan de Diepenring komt later aan de orde. Dit als onderdeel van de nieuwe Parkeernota, die in de loop van 2017 aan de raad wordt voorgelegd. Met de nu geplande werkzaamheden blijft het aantal parkeerplaatsen zo goed als gelijk.

De gemeente heeft bij de Aanpak Diepenring dezelfde achtergrond en kwaliteitsgedachte voor ogen als de begin dit jaar vastgestelde binnenstadsvisie. Eind 2016 start het ontwerpproces om de Diepenring meer bij de binnenstad te betrekken en de bussen vanaf 2019 goed over de Diepenring te laten routeren. Zo komt er een nieuwe brug over de Diepenring in het verlengde van het Gedempte Kattendiep en halteplaatsen nabij het Provinciehuis en de Stadsschouwburg. Het wegvak Visserbrug-Ebbingebrug (binnenzijde Diepenring) komt later – in het kader van de ontwikkeling van het A-kwartier -aan snee.

Voor de aanpak Diepenring ziet de planning er als volgt uit:

  • november 2016 – februari 2017: aanpak binnenzijde, deel Ebbingebrug – Kattendiep;
  • februari 2017 – november 2017 aanpak buitenzijde, deel Damsterdiep – Kijk in ’t Jatbrug;

Het werk is van brug tot brug, de wegvakken tussen de bruggen zijn telkens 3 tot 4 weken afgezet. Er komen dan met borden aangegeven omleidingsroutes.
Voordat tot uitvoering wordt overgegaan zal de gemeente de omgeving goed informeren. Deze week ontvangen aanwonenden en belanghebbenden een brief. Op maandag 10 oktober is er ’s avonds een inloopbijeenkomst in het H.N. Werkman Stadslyceum. Tegen die tijd komen er via de gemeentelijke informatiekanalen (website, Stadsberichten Gezinsbode, facebook, twitter) herhaalberichten.