Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

05 september 2019

in uitvoering: vervangen gasleiding spilsluizen en oude boteringestraat

Aannemer Visser & Smit Hanab (V&SH) vervangt in opdracht van Enexis Netbeheer gasleidingen in de Oude Boteringestraat en Spilsluizen te Groningen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats van maandag 9 september t/m 1 november 2019.

  1. De gasleiding van de Oude Boteringestraat naar de Boteringebrug wordt vervangen. Hierbij wordt een deel van het asfalt en gele klinkers verwijderd. De Oude Boteringestraat en Spilsluizen worden gestremd tijdens de werkzaamheden (9 t/m 20 september 2019)
  2. De gasleiding van de Oude Ebbingestraat naar de Ebbingebrug wordt vervangen. Hierbij wordt, ter hoogte van de verkeerslichten, een deel van het asfalt en gele klinkers verwijderd. Tijdens de werkzaamheden zal Spilsluizen worden gestremd voor doorgaand verkeer (23 september t/m 11 oktober 2019).
  3. Na het vervangen van de gasleiding bij de twee bruggen wordt vanaf de Boteringebrug tot de Ebbingebrug een nieuwe gasleiding gelegd. Tijdens de werkzaamheden blijft Spilsluizen gestremd voor doorgaand verkeer (7 t/m 11 oktober 2019).
  4. Als laatste fase wordt er een T-stuk vervangen in de Oude Boteringestraat en de Muurstraat. Tijdens de werkzaamheden zal de Oude Ebbingestraat zijn gestremd (14 oktober 2019 t/m 1 november 2019).

Tijdens de uitvoering kunt u enige ondervinden. Er is bijvoorbeeld tijdelijk geen doorgaand autoverkeer mogelijk en het verkeer zal worden omgeleid. De buurtstalling Ebbingepoort zal bereikbaar blijven. Verder kunt u hinder ondervinden van zand, stof, tijdelijk trillingen door werkzaamheden aan de weg of geluid door inzet van zuigauto’s.