Kwinkenplein, Kreupelstraat en Sint Walburgstraat

Bijgewerkt op 29 juni 2023

De binnenstad is volop in ontwikkeling. Ook in de omgeving van het Kwinkenplein, de Kreupelstraat en Sint Walburgstraat. Zo rijden er sinds  juli 2022 geen bussen meer via de Grote Markt, wordt de nabijgelegen Rodeweeshuisstraat opnieuw ingericht en zijn in september 2022 de werkzaamheden op de Grote Markt gestart. Vanwege de nieuwe busroute (via het Gedempte Kattendiep, de nieuwe Kattenbrug en de Diepenring) is de bus uit het straatbeeld van het Kwinkenplein, de Kreupelstraat en Sint Walburgstraat verdwenen. Dit biedt kansen om het gebied opnieuw in te richten. Omdat we minder ruimte nodig hebben voor verkeer, blijft er meer ruimte over om de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Bijvoorbeeld door hier meer bankjes en groen toe te voegen. Bij de nieuwe inrichting hoort ook een nieuw straatprofiel, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Tijdelijke en definitieve herinrichting
De herinrichting van het Kwinkenplein, de Kreupelstraat en Sint Walburgstraat vindt verspreid over twee fases plaats: fase 1 (2022) is een tijdelijke herinrichting en fase 2 (vanaf 2024) is een definitieve herinrichting. De tijdelijke herinrichting heeft al plaatsgevonden. Onderdeel hiervan was de verplaatsing van gehandicaptenparkeerplaatsen en een deelautoparkeerplaats uit de Rodeweeshuisstraat. Bij de definitieve herinrichting wordt meer gekeken naar de totale inrichting van het Kwinkenplein en directe omgeving. Dan wordt er bijvoorbeeld ook meer aandacht besteed aan het toevoegen van groen. De ambities voor de definitieve inrichting zijn begin 2023 verzameld in een ambitiedocument. In juni 2023 is er een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd om de ambities door te nemen. De informatiepanelen die tijdens de bijeenkomst zijn gebruikt, vindt u hier.

 

Kwinkenplein, Kreupelstraat en Sint Walburgstraat

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.