Kwinkenplein, Kreupelstraat en Sint Walburgstraat

Bijgewerkt op 25 augustus 2022

De binnenstad is volop in ontwikkeling. Ook in de omgeving van het Kwinkenplein, de Kreupelstraat en Sint Walburgstraat staat de komende tijd veel te gebeuren. Zo rijden vanaf half juli 2022 de bussen niet meer via de Grote Markt, wordt de nabijgelegen Rodeweeshuisstraat opnieuw ingericht en starten vanaf september 2022 de werkzaamheden op de Grote Markt. Vanwege de nieuwe busroute (via het Gedempte Kattendiep, de nieuwe Kattenbrug en de Diepenring) verdwijnt de bus uit het straatbeeld van het Kwinkenplein, de Kreupelstraat en Sint Walburgstraat. Dit biedt kansen om het gebied opnieuw in te richten. Omdat we minder ruimte nodig hebben voor verkeer, blijft er meer ruimte over om de leefbaarheid in het gebied te vergroten. Bijvoorbeeld door hier meer bankjes en groen toe te voegen. Bij de nieuwe inrichting hoort ook een nieuw straatprofiel, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook is er ruimte gemaakt voor de gehandicaptenparkeerplaatsen uit de Rodeweeshuisstraat en wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het onderbrengen van de taxistandplaatsen op de Grote Markt. Voor de taxistandplaatsen wordt ook naar de omgeving van het Gedempte Kattendiep gekeken.

Tijdelijke en definitieve herinrichting
De herinrichting van het Kwinkenplein, de Kreupelstraat en Sint Walburgstraat vindt verspreid over twee fases plaats: fase 1 (2022) is een tijdelijke herinrichting en fase 2 (vanaf 2023/2024) is een definitieve herinrichting. Onderdeel van de tijdelijke herinrichting zijn in ieder geval de verplaatsing van gehandicaptenparkeerplaatsen en een deelautoparkeerplaats uit de Rodeweeshuisstraat, de verplaatsing van de taxistandplaatsen van de Grote Markt en het verbeteren van de leefbaarheid van het Kwinkenplein. Bij de definitieve herinrichting wordt meer gekeken naar de totale inrichting van het Kwinkenplein en directe omgeving. Dan wordt er bijvoorbeeld ook meer aandacht besteed aan het toevoegen van groen. De ambities voor de definitieve inrichting worden dit najaar verzameld in een ambitiedocument.

Verplaatsing van gehandicaptenparkeerplaatsen
De gehandicaptenparkeerplaatsen uit de Rodeweeshuisstraat worden verplaatst naar het Kwinkenplein. Op donderdag 1 of vrijdag 2 september worden de werkzaamheden hiervoor uitgevoerd. Na de werkzaamheden komen de huidige gehandicaptenparkeerplaatsen in de Rodeweeshuisstraat te vervallen. De parkeerplaatsen op het Kwinkenplein mogen alleen nog gebruikt worden door houders van een gehandicaptenparkeerkaart. Betaald parkeren blijft mogelijk op de parkeerplaatsen in de Oude Ebbingestraat en de diverse parkeergarages in de omgeving. De verplaatsing is tijdelijk in afwachting van de plannen voor de definitieve herinrichting voor het Kwinkenplein en omgeving.

Hieronder is het ontwerp voor acht ruime gehandicaptenparkeerplaatsen te zien. Links van de gehandicaptenparkeerplaatsen komt een deelautopakeerplaats voor GreenWheels. Op het middelste gedeelte (groene vlak) worden plantenbakken geplaatst. Met de plantenbakken wordt er extra groen aan de plek toegevoegd. Hiermee wordt ingespeeld op de wens van omwonenden om het gebied te vergroenen.

Ontwerp voor 8 ruime gehandicaptenparkeerplaatsen en plantenbakken (groene vlak) op het Kwinkenplein. Helemaal links komt de deelautoparkeerplaats voor GreenWheels.

 

Kwinkenplein, Kreupelstraat en Sint Walburgstraat

Kaart

Op de kaart worden de punten aangegeven die voor dit project van toepassing zijn.

Ik heb een vraag

Heeft u een vraag over dit project, dan kunt u deze hieronder stellen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.