Navigatie overslaan

Ik heb de privacyverklaring van de gemeente Groningen gelezen en ga akkoord met de verwerking van de door mij ingevulde persoonsgegevens.

Terug naar overzicht

03 november 2021

Inrichtingsplan Grote Markt gereed

Het college van B&W heeft het definitieve inrichtingsplan voor de Grote Markt vastgesteld. In de afgelopen weken zijn inhoudelijk de puntjes op de i gezet.
Er ligt nu een gedetailleerd plan dat enerzijds de karakteristieke grootsheid van het plein intact laat en anderzijds door toevoeging van tal van onderdelen het goed toegankelijke plein zeer aantrekkelijk maakt om er te verblijven.
Eind dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het definitieve voorstel en de voorgestelde financiële dekking. B&W willen zo snel mogelijk starten met de uitvoering. De Kattenbrug is naar verwachting in februari klaar voor gebruik. De bussen rijden dan niet meer over Grote Markt. Dat betekent dat de herinrichting in de loop van de lente kan beginnen.
Tijdens Let’s Gro is er volop aandacht voor de Grote Markt. Alle drie dagen lang is er in het Forum een tentoonstelling over het ontwerp te zien met een grote maquette. Op zaterdag zijn er twee talkshows waarin de plannen vanuit verschillende invalshoeken worden toegelicht.

Ruimte voor de voetganger
De aanpak van de Grote Markt is een van de meest in het oog springende uitwerkingen van de visie Bestemming Binnenstad. De afgelopen jaren zijn de wensen voor de Grote Markt op verschillende momenten vanuit de samenleving opgehaald. Die wensen zijn daarna volop verwerkt in het ontwerp. Hoewel er nog enkele onderdelen in de uitvoeringsfase uitgedetailleerd moeten worden – denk aan exacte afbakening van terrassen, nadere eisen aan hun uitstraling en vorm, pleinverlichting – is er nu voldoende inzicht in de wijze waarop de herinrichting vorm krijgt en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De tijd is dan ook rijp om het ontwerp aan de gemeenteraad voor te leggen. Met de herinrichting is een totale investering van € 14 miljoen gemoeid.

Respect voor historie met eigentijdse aanpassingen
Het concept-inrichtingsplan geeft met respect en oog voor de historie een invulling aan de Grote Markt die bij deze tijd past. De nieuw toegevoegde bomengroep aan de oostzijde geeft het plein onmiskenbaar een nieuwe identiteit. B&W stellen op die plek een mix voor van gleditsia’s, robinia’s en honingbomen, wat afgezien van een mooie uitstraling ook de biodiversiteit ten goede komt. In een speciale zone langs de randen rond het middenplein komen zowel de commerciële terrassen als de vele extra openbare zitgelegenheden. Die verschillende sfeerplekken rondom worden als het ware in een lijn opgebouwd samen met speelaanleidingen, bomen en verlichting. In de zomer is er in die zone aan de noordzijde volop sprankelend water ter verkoeling en verpozing. Op dezelfde plek kan er in de winter mogelijk zelfs ook geschaatst worden.
Naast de boomgroep komen er in aanvulling op de bestaande platanen ook nieuwe platanen aan de zuidzijde en noordwestzijde. Op het Waagplein stelt B&W een mooie iep voor. De bestrating krijgt een overwegend beige-gelige kleur. Er is in het ontwerp veel aandacht geschonken aan het beheer van het nieuwe plein.

Tijdens het toekomstfestival Let’s Gro is er volop aandacht voor de nieuwe Grote Markt. Zo is er drie dagen lang op de 4e verdieping een speciale expositie met een grote maquette. In de Rabo Stadium zijn op zaterdag om 15 en 17 uur twee talkshows die achtereenvolgens het plan en zijn onderdelen belichten en de aandacht vestigen op de hoeken van het plein die bouwkundig aandacht verdienen. Meer informatie staat op jouwgrotemarkt.groningen.nl en letsgro.nl.

Klik hier voor het inrichtingsplan voor de Grote Markt of klik hier voor een samenvatting van het inrichtingsplan.